be+derived

 • 41derived current — atšakos srovė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. derived current; tap current vok. Abzweigstrom, m rus. ток в ответвлении, m; ток в отпайке, m pranc. courant de branchement, m; courant dérivé, m ryšiai: palygink – šakos srovė …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 42derived unit of measurement — išvestinis matavimo vienetas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikros dydžių sistemos išvestinio dydžio matavimo vienetas. Tam tikri išvestiniai vienetai turi specialius pavadinimus ir simbolius, pvz., SI sistemoje:… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 43derived limit — išvestinė riba statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydžio vertė, kurią su pirmine arba antrine riba sieja tam tikras modelis. Jei išvestinė riba nėra viršijama, tai nebus viršyta ir pirminė riba. atitikmenys: angl. derived …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 44derived quantity — išvestinis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikros dydžių sistemos dydis, išreikštas šios sistemos pagrindinių dydžių funkcija. pavyzdys( iai) Greitis, išreikštas ilgio ir laiko dalmeniu, yra išvestinis dydis… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 45derived air concentration — skaičiuotinis orinis aktyvumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vidutinis radionuklidų aktyvumas ore, kuriuo kvėpuojančio kontrolinio žmogaus organizman per 2000 h pateks radionuklidų kiekis, lygus ribiniam metiniam į… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 46derived Asian woodpeckers — netikrieji azijiniai geniai statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Meiglyptini angl. derived Asian woodpeckers ryšiai: platesnis terminas – geniai siauresnis terminas – dryžieji geniai siauresnis terminas – pilkieji geniai… …

  Paukščių pavadinimų žodynas

 • 47derived unit — išvestinis vienetas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. derived unit vok. abgeleitete Einheit, f rus. производная единица, f pranc. unité dérivée, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 48derived quantity — išvestinis dydis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. derived quantity vok. abgeleitete Größe, f rus. производная величина, f pranc. grandeur dérivée, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 49derived information — išvestinė informacija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tokie parametrai kaip kampas, atstumas, vieta, greitis ir kt., gaunami iš pirminių ir kt. šaltinių, kuriuose šie parametrai egzistuoja ar gali egzistuoti nepriklausomai nuo kitos… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 50derived class — poklasis statusas T sritis informatika apibrėžtis Objektiniame programavime – ↑klasė, gauta iš kitos klasės paveldėjimo būdu. Jeigu A klasė paveldėta iš B klasės, tai A klasė yra B klasės poklasis. atitikmenys: angl. derived class; subclass… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas